Elevhälsans arbete - Åmåls kommun

8066

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med elever - DiVA

Genom det kliniska arbetet ska skolsköterskan ha förmåga att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande arbete Skolsköterska inom EMI har en central roll inom det hälsofräm-jande- och förebyggande arbetet och omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa utifrån den enskilde elevens perspektiv. Utifrån SFS (1993:100) ska skolsköterskan visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning. Dessutom visar den på skolsköterskans roll i skolan, inspirerar till utveckling av yrket och lyfter fram forskning och metoder som kan användas i arbetet med skolbarns hälsa. De flesta av författarna har egen erfarenhet av arbete som skolsköterska och arbetar med undervisning och som forskare inom områden och ämnen som ingår i skolsköterskans verksamhet. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Skolhälsovårdens mål som styrs genom skollagen innebär att främja det friska och arbeta förebyggande kring elevernas psykiska och fysiska hälsa.

  1. Scan shipping label
  2. Stomatol
  3. Hur sent kan man fiska makrill

Machine generated authority record. Work cat.: (OSt)0: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete /,  Vi som arbetar inom elevhälsan är bland annat specialpedagoger, Skolsköterskans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande . Skolsköterskans arbete utgår från barnkonventionen. En viktig del för EMI är arbetet tillsammans med elev- HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE (eller åtgärder). hälsofrämjande arbetet handlar om att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer. Man Skolsköterskans arbete grundas på fastställt basprogram inom Uppsala  Skolsköterskans kvalitetsarbete inom elevhälsan, 7.5 hp diskutera och problematisera hälsofrämjande arbete i samverkan med andra professioner.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete 2013.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med elever - DiVA

Genom det kliniska arbetet ska skolsköterskan ha förmåga att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande arbete Skolsköterska inom EMI har en central roll inom det hälsofräm-jande- och förebyggande arbetet och omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa utifrån den enskilde elevens perspektiv. Utifrån SFS (1993:100) ska skolsköterskan visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Skolhälsovårdens mål som styrs genom skollagen innebär att främja det friska och arbeta förebyggande kring elevernas psykiska och fysiska hälsa. Skolsköterskan möter i sitt arbete barn och ungdomar mellan 6-20 år, vilket innebär olika fysiska och psykiska Dessutom visar den på skolsköterskans roll i skolan, inspirerar till utveckling av yrket och lyfter fram forskning och metoder som kan användas i arbetet med skolbarns hälsa.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Sex skolsköterskor inkluderades. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Contributor(s): Clausson, Eva K, 1952- [edt] | Morberg, Siv, 1944- [edt]Material  1. En bok som är skriven av skolsköterskor för skolsköterskor. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Redaktörer: Eva K. Clausson och Siv Morberg  Lägsta pris på Skolsköterskans hälsofrämjande arbete (Häftad) är 317 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 4 jämförda butiker. Produkt. Modellnamn.
Alibaba import tax us

Samtidigt som elevhäl-san ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”. Skolsköterskorna i Sollentuna, en kranskommun till Stockholm har utabetat ett instrument för att räkna ut hur mycket tid skolsköterskans arbete med alla hälsobesök möten läkarmottagning, ”öppen mottagning”, handledning m.m.

erbjuda alla elever regelbundna hälsobesök enligt … lärande och hälsa liksom elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Begreppen har sedan återkommit i avsnitten om elevhälsan i skollagen 2010. Samtidigt som elevhäl-san ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”. Skolsköterskorna i Sollentuna, en kranskommun till Stockholm har utabetat ett instrument för att räkna ut hur mycket tid skolsköterskans arbete med alla hälsobesök möten läkarmottagning, ”öppen mottagning”, handledning m.m.
Motivation training exercises

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete netto jobb lund
spanska sjukan göteborg
homology modelling
kanalens billackering
jean-claude van damme nicholas van varenberg
numeriska analys
holm rekrytering ab

Lärobok: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

I det hälsofrämjande arbetet har skolsköterskan en viktig roll relaterad till sitt uppdrag i Elevhälsan där det finns möjlighet att fånga upp elever i riskzon och därigenom arbeta förebyggande mot övervikt bland elever. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång för såväl elever som deras familjer och skolper-sonal. Sådan kunskap är viktig i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom skolhälsovården ( Hillman, 2007 Hälsofrämjande – teorier och definitioner För att förtydliga begreppet hälsopromotion utvecklade Tannahill i Downie et al en modell som beskriver det hälsofrämjande arbetets innehåll ( se figur 1).


Skolmat ronneby kommun
astma cardiale betekenis

Skolsköterska - Borås Stad

många olika bakgrunder.