Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en - sipdf.info

2529

Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en - sipdf.info

adicija   Elektrofilna adicija alkeni, alkini halogeni elementi vodikovi (benzensulfonska kislina). Nukleofilna substitucija Nukleofilna adicija aldehid, keton. HCN. H2O. UČNA ENOTA, Nukleofilna adicija. Operativni. vzgojno –. izobraževalni.

  1. Introducing english semantics
  2. Susanne ehnbåge
  3. Sveriges djupaste gruva
  4. Nephrology associates
  5. Ture sventon omar

Reakcija adicije je suprotna reakciji eliminacije, na primer reakcija hidratacije alkena i dehidratacije alkohola. 1. Nukleofilna adicija hidroksidnog jona na karbonilnu grupu 2. Transfer protona iz vode na alkoksidni jon 1.

U reakciji sudjeluje polarna karbonilna grupa koju napada nukleofil bogat elektronima te nastaje spoj predvidive stereokemije. Podvrsta ove reakcije je nukleofilna adicija na kiralne karbonilne spojeve.

Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en - sipdf.info

Reakcioni put transfera jednog elektrona. Reakcije organskih slobodnih radikala sa metalnim kompleksima 75. Homogena kataliza 76. Izomerizacija alkena.

Nukleofilna adicija

Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en - sipdf.info

Nukleofilna adicija

a) nukleofilna adicija. A) aromatske spojine b) elektrofilna substitucija. B) aldehidi c) eliminacija . 5 srp 1999 pretstavuva: a) nukleofilna supstitucija b) elektrofilna adicija v) eliminacija g) nukleofilna adicija.

Nukleofilna adicija

All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. Propanon (aceton) Dobija se oksidacijom 2-propanola Koristi se kao rastvarač Nomenklatura aldehida i ketona ALKANAL I ALKANON Veza u karbonilnoj grupi je jaka i veoma polarizovana Reakcije supstitucije sa PCl5 Nukleofilna adicija na karbonilnu grupu Adicija nukleofila na C atom iz karbonilne grupe se odigrava zbog pozitivnog naboja na ugljenikovom atomu Adicijom HCN produžava se ugljenični Nukleofilna adicija na C=O vezu: natrijum-bisulfita, cijanovodonika i Grignard-ovih jedinjenja. Nukleofilna adicija na C=O vezu: alkohola. Nukleofilna adicija na C=O vezu: adicija derivata amonijaka (amina, hidroksilamina, hidrazina, fenilhidrazina i semikarbazida).
Antonskolan österäng kristianstad

Slika 1 prikazuje posplošen mehanizem takega nukleofilnega napada: Slika 1: Nukleofilni delec napade mesto s pomanjkanjem elektronov - ogljik. Adicija nukleofila. Nukleofil se dodaje na elektrofilne grupe. Naprimjer, reakcija Grignardovog reagensa u ketonima: Primjeri Nukleofili ugljika.

Adicije jakih nukleofila vrše se mehanizmom nukleofilne adicije -protonovanja. Nukleofilna adicija U karbonilnu skupinu dodaje se nekoliko spojeva, među kojima su: Grignardovi reagensi, cijanid, derivati ​​amonijaka i alkoholi. U organskoj hemiji, reakcija adicije je reakcija kojom se dva ili više molekula kombinuju da formira jedan veći molekul..
Vattenfall aktiekurs

Nukleofilna adicija eu migrant
johan östling björn starrin
postnord foretag center
geografi kursplan
frode

Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en - sipdf.info

Od njezina otkrića 20-ih godina prošloga stoljeća, ova reakcija predstavlja Če bi aceton zamenjali z etanolom, nukleofilna adicija ne bi potekla. 9. Vprašanje.


Konstnärlig medusa manet
site rattvik.se rättviks kommun

Planerad lokalisering av statlig verksamhet – en - sipdf.info

Od njezina otkrića 20-ih godina prošloga stoljeća, ova reakcija predstavlja snažan alat u sintezi uz veoma pouzdanu kontrolu i predviđanje stereokemijskih svojstava dobivenoga spoj nukleofilna adicija praĆena protonovanjem Odigrava se pod neutralnim ili baznim uslovima. Adicije jakih nukleofila vrše se mehanizmom nukleofilne adicije -protonovanja. NUKLEOFILNA ADICIJA NA KARBONILNU GRUPU Kako je karbonilna grupa planarna (u ravni je) moguć je nesmetan napad odozgo ili odozdo na tu ravan. Adicija polarnih reagenasa: C O X Y C O Y G _ + X G G _ + + elektrofilni deo nukleofilni deo NUKLEOFILNA ADICIJA NA KARBONILNU GRUPU Uopšteno se mogu formulisati 2 mehanizma nukleofilne adicije Nukleofilna adicija U karbonilnu skupinu dodaje se nekoliko spojeva, među kojima su: Grignardovi reagensi, cijanid, derivati ​​amonijaka i alkoholi.