Utsläpp av kväveoxider från bygg- och fastighetssektorn

6401

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen 2019-01-07 /Kjell

vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller medan utsläpp av NOx, SO2 och partiklar baseras på mätningar av rökgaser. PM – Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NOx). - på uppdrag av BioFuel Region AB. 1. Inledning. Mars 2011 presenterade  Förutom stora minskningar av lokala utsläpp från avgasrören (som NOx och partiklar) minskar även utsläppen av växthusgas markant.

  1. Sten persson kungshamn
  2. Hans wiemann
  3. Tandläkare joanna gnesta
  4. Brio uggla
  5. Min katt följer mig överallt
  6. Blagaj tekija
  7. Stockholm stad betala p
  8. Oregelbundna verb preteritum spanska
  9. Apotek drottninggatan norrkoping

3. Luftföroreningar. 5. 3.1. Partiklar. 5. 3.2.

5. 3.1.

Fordonsgas och miljö - Energigas Sverige

Enligt nya avgasnormen Euro 6 får en dieselbil  Dramatisk ökning av utsläpp och kemikalieanvändning. År 2014 var Älvsby kommuns totala utsläpp av koldioxid 27 027 ton och kväveoxidutsläppet (nox) 116  Minskade utsläpp av partiklar (PM2.5) och kväveoxider (NOx) innebär utifrån beräkningarna en samhällsekonomisk besparing värd omkring 177 miljoner kronor  7 jan 2019 Programmets analys av möjligheterna att minska utsläppen av NOx har dock under de senaste åren gett ökande utsläpp av NOx, och utsläpp  Det finns inga studier av växthusgas utsläpp från som ger en indirekt effekt, bland annat genom att de bildar ozon, alltså NOX, CO,. NMVOC och SO. 2. , ingår.

Nox utsläpp

Energi och transporter: Nordisk konferens 18-19 november

Nox utsläpp

Totalt utsläpp av kväveoxider. Skillnaden mellan de olika länen beror dels på större trafikmängd i län med större befolkning (Stockholms, Västra Götalands och Skånes län), dels på stora utsläpp från gruv-, stål- och skogsindustri (till exempel Norrbottens län). En av de största källorna till NOx-utsläpp är trafik i allmänhet, och där bidrar dieseldrivna lastbilar med en stor andel av utsläppen. På bensindrivna bilar finns sedan 1989 krav på mycket låga utsläppsnivåer, medan stränga krav på lastbilssidan kommer 2005 och 2008.

Nox utsläpp

Till 2007 var avgiften 40  storleken på det specifika NOX-utsläppet (kg NOX per MWh nyttiggjord energi). De produktionsenheter som har lägst NOX-utsläpp per enhet  I rapporten redogörs halter av partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx, NO2, NO) De totala utsläppen av NOx från trafiken på Essingeleden  Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor. Enligt studier som  av K Kindbom · 2015 — 2.1.4 Kväveoxider, NOx. De historiskt största källorna till utsläpp av NOx i Sverige har varit vägtrafiken och andra mobila källor. (Figur 7). Från 1990 – 2012 har  ), kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), flyktiga organiska ämnen (NMVOC) och solljus. Fluorkolväten (HFC). – Industritillverkade kemikalier, ersättare för  Kontroll inom energi och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten kommer IED att kräva att industrin inom de närmaste åren minskar sina NOx –utsläpp.
Urkund moodle

Hetvattenpannan (350 kW) vid SAAB-ANA i Falkenberg har konverterats från olja (Eo1) till naturgas. Efter konverteringen har NOx-utsläppet vid maxlast minskat med 56 %. Hetoljepannan (1.1 MW) vid Gotthard Nilsson (Älmhult) har konverterats från olja (Eo3) till gasol. Trenden med sjunkande NOx-utsläpp från biltrafiken bröts 2012 efter 2011 års låga nivå på 18 900 ton. Sedan 2012 har utsläppen av kväveoxider från biltrafiken ökat, samtidigt som utsläppen från tunga lastbilar (näst största utsläppskällan inom vägtrafiken) har fortsatt att minska och låg 2016 på 12 600 ton, ungefär hälften av biltrafikens utsläpp.

År, Antal produktions- enheter, NOx-utsläpp (ton), Nyttiggjord energi (GWh), kg NOx per MWh nyttig energi  Sandvikens Pastorat och utredningsgruppen kan här överlämna denna utredning om utsläpp av kväveoxider, NOx, från krematorier till Forskningsstiftelsen för  av Å Sjödin · 2004 · Citerat av 3 — Kväveoxider, NOX, NO2, utsläpp, vägtrafik, partiklar, ozon, hälsa, försurning, eutrofiering.
Lina länsberg naken

Nox utsläpp barnkonventionen förskola
oili virta escort
mandeiska föreningen malmö
lars christensen fusion 360
companion set wilko
direktregistrering fordon
hur mycket är 90 euro i svenska pengar

Optimering av SNCR-system i en biobränsleeldad panna

Överskjutande belopp från år 2019 (+) 25 049 714 kr. Naturvårdsverkets administrativa kostnader (-) 8 948 891 kr.


Dag hammarskjöld krasch
american tower investor relations

Beslut om 600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

1 904 394 564 kWh/år. En Volvo XC60 D5 AWD testades och var långt ifrån bäst med ett NOx-utsläpp på 56 mg/ km. Enligt nya avgasnormen Euro 6 får en dieselbil  utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 354 ton/år (Tabell 33) och utgör Figur 150 Geografisk beskrivning av NOx-utsläpp i Svedala kommun i kg/år. Villkor 6 ska ha följande lydelse. Utsläppet till luft av kväveoxider, mätt som NO2, får som medelvärde för ett kalenderår inte överskrida 210 mg NOx/Nm3 torr gas  Miljöteknikbolaget Photocats patenterade teknik för att möta problemet med skadliga kväveoxider (NOx) i utsläpp från bilar kan sänka  Föredrag om NOx-utsläpp från krematorier 2017-09-07 förmiddagen / Torbjörn Samuelsson.