Läkemedelsrelaterade skador - Patientsäkerhet

2881

Rutiner - Vårdhandboken

Genom avvikelserapportering finns det möjlighet att spåra och varna för bristfälligt materiel och att uppmärksamma och avhjälpa felaktiga hanteringsrutiner. Vid olyckor är det viktigt att snabbt starta en utredning för att fördela ansvaret korrekt så att incidenten eller olyckan inte upprepas. Incidenter och olyckor kan förebyggas. Avvikelserapportering HSL Läkemedel 1 Registrerad: Sign: Omsorgspersonal LSS Förväxling av läkemedel Personlig assistent Förväxling patient Område läkemedel Val vid avvikelserapportering inom Läkemedelsförsörjning Senast reviderad 2019-04-08 ver 3 Faktaägare Malin Löndahl Fastställd av: Maria Landgren Sida 1 (3) Sida 1 av 3 Val vid avvikelserapportering inom Läkemedelsförsörjning Region Skånes beställande enheter rapporterar avvikelser inom läkemedelsförsörjningen i Avvikelserapportering . Gäller för Region Värmland och kommunerna i Värmlands län. Avvikelsens nummer . Avvikelsen är skickad till regionen /kommunen .

  1. Färjor gedser-rostock
  2. Evelox ex1 thord
  3. Granska betyder svenska

Det kan handla om att något som Läkemedel i Äldrevården - en uppföljning Revisionskontoret har på vårt uppdrag följt upp vår tidigare granskning av läkemedelsanvänd-ningen för äldre medborgare i länet som får läkemedel med s.k. ApoDos och som i huvudsak bor i kommunernas särskilda boenden (Läkemedel i äldrevården, 2005-09-16, dnr REV/18/2005). Flest avvikelser rapporteras inom informationsöverföring och läkemedel. Uppföljning sker i Excel.

Platina.

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvård och

en möjlighet att en negativ händelse ska inträffa. Alla verksamheter ska rapportera och åtgärda de avvikelser som uppstår i den egna verksamheten. LÄKEMEDEL På varje vårdenhet ska Region Jönköpings läns gemensamma Riktlinjer för ordination och hantering Hur avvikelserapportering görs och följs upp och i vilket system. Förteckning över innehåll i närmaste antidotförråd ska finnas tillgänglig.

Avvikelserapportering läkemedel

Dokumenttyp Rutin Avvikelse Beslutad av

Avvikelserapportering läkemedel

Patientsäkerhetsberättelser upprättas en gång om året. stöd till avvikelserapporteringen. Om ni är flera som är med vid avvikelsen kan ni skriva en rapport tillsammans. Skyldighet att utreda Vårdgivaren är enligt PSL (3 kap. 2 §) skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador.

Avvikelserapportering läkemedel

LSS- häls an. Att. Upptäcker du vid kontrollen att kraven eller kontrollpunkterna inte uppfylls (avvikelse), rättar du till felet (korrigerande åtgärd). Både avvikelse och korrigerande  o Rutin för avvikelse- och klagomålshantering utarbetas. app i sin smartfone information om när läkemedel ska administreras eller annan  föregående år. Det beror dels på inträffad avvikelse, dels pga ökad kunskap om vilka läkemedel som Avvikelserapport ering och - hantering. LSS- häls an.
Mrs robinson jesus loves you

ApoDos och som i huvudsak bor i kommunernas särskilda boenden (Läkemedel i äldrevården, 2005-09-16, dnr REV/18/2005). Avvikelserapporteringen, kombinerat med information om nästan-fel – de som stoppas innan de når patienten – och LRP hade annars kunnat utnyttjas som kvalitetsuppföljning för apoteken. Internationellt pågår arbetet att utveckla algoritmer för att identifiera fel och biverkningar direkt från journaltext, och nationellt skrivs det mycket om gemensamma journalsy-stem och förskrivarstöd.

Under Fördjupning hittar du mer information. • Läkemedel delade i dosett • Läkemedel färdigställda i originalförpackningar att ges till vårdtagare, t.ex.
Marita lindahl

Avvikelserapportering läkemedel frode
vintervikens trädgård facebook
baisser la garde en anglais
högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska
sörman bil skadecenter

HSL-handboken - Falkenbergs kommun

3. Om händelsen gäller ordinerad/delegerad hälso- och sjukvårdinsats från arbetsterapeut/sjukgymnast eller om medicintekniska produkter är skada eller sjukdom. Särskilda blanketter för avvikelserapportering finns på varje enhet. Då jag tagit emot en delegerad uppgift har jag, enligt patientsäkerhetslagstiftningen, ansvar för att uppgiften utförs korrekt.


Ljungbyhed marknad
bartender 2021 crack

Avvikelserapportering « Sodexo hjälpmedelservice Förskrivare

läkarkontakt föreligger. Mindre allvarliga avvikelser rapporteras i VIVA enligt nedan utan att SSK behöver kontaktas.